Επικύρωση Πιστοποιητικού


Πληκτρολογήστε ή σκανάρετε τον κωδικό εγγράφου. Πατώντας το κουμπί επικύρωση θα μεταβείτε στην οθόνη του πιστοποιητικού αν η επικύρωση ήταν επιτυχής.

Αν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί μέσω του portal.isth.gr, το πιστοποιητικό θα εμφανιστεί για σύγκριση στοιχείων.

Πληκτρολογήστε ή σκανάρετε τον κωδικό εγγράφου.