Περιφερειακές εκλογές 2023 - υποψήφιοι περιφερειάρχες μέλη του ΙΣΘ